BỒI THƯỜNG ĐẤT Ở KHI BỊ THU HỒI

 

Bồi thường đất ở là chính sách của nhà nước đối với việc thu hồi đất ở mà người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo qui định của pháp luật 

1.Bồi thường thiệt hại về đất

  • Trường hợp thu hồi hết hoặc gần hết diện tích đất ở mà phần diện tích đất ở còn lại không đủ điều kiện để ở, cá nhân, hộ gia đình không còn nhà nào để ở trong thị xã, phường thị trấn,.. thì được xem xét bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư. Nếu hộ gia đình, cá nhân vẫn còn diện tích đất ở khác trong địa bàn nơi có đất để thu hồi thì được bồi thường bằng tiền hoặc đất ở (nếu địa phương còn quỹ đất)
  • Trường hợp trong hộ gia đình bị thu hồi đất mà có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống mà đủ điều kiện để tách thành từng hộ riêng biệt thì được UBND cấp tỉnh xem xét quyết định mức đất ở, nhà tái định cư cho từng hộ gia đình.
  • Đối với các trường hợp nêu trên mà người sử dụng đất không có nhu cầu bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư thì được bồi thường bằng tiền

2. Bồi thường thiệt hại về tài sản trên đất

Bên cạnh bồi thường thiệt hại về đất thì khi thu hồi, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi còn được bồi thường về nhà, các công trình xây dựng khác trên đất.

  • Đối với nhà ở, các công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, khi nhà nước thu hồi đất mà phải tháo dỡ các một phần hoặc toàn bộ công trình, dẫn đến các thông số kĩ thuật không đảm bảo cho việc sử dụng trong sinh hoạt thì được bồi thường bằng giá trị xây mới của công trình đó, công trình có kĩ thuật, tiêu chuẩn tương đương. Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật thì được bồi thường dựa theo thiệt hại thực tế.
  • Đối với các công trình khác mà gắn liền với đất, do tháo dỡ không đảm bảo thông số kĩ thuật tiêu chuẩn thì cũng được nhà nước bồi thường theo qui định.

3.Các loại bồi thường khác

Bên cạnh những loại nêu trên, nhà nước còn có khoản bồi thường về cây trồng, vật nuôi; chi phí di chuyển.

  • Đối với cây trồng thì tùy từng loại khác nhau mà có các phương thức khác nhau: đối với cây trồng hằng năm thì mức bồi thường thì bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch (được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm liền kề và giá trung bình tại thời điểm thu hồi); đối với cây trồng lâu năm là giá trị hiện có của vườn cây tại thời điểm thu hồi đất;
  • Đối với vật nuôi là thủy sản thì bồi thường giá trị do phải thu hoạch sớm hoặc thiệt hại do phải di chuyển gây ra,…
  • Trường hợp phải di chuyển tài sản đi nơi khác thì sẽ được chi trả về chi phí tháo dỡ, lắp đặt, di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và thiệt hại do quá trình tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt gây nên

Xem thêm : 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636