KHÔNG CÓ GIẤY TỜ PHÁP LÍ LIỆU CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ?

Theo qui định của pháp luật thì chủ sở hữu chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) khi mà có đủ các giấy tờ theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên, có một số trường hợp, do thời gian sử dụng đất đã lâu, những chứng từ về quyền sử dụng đất không còn hoặc không có giá trị pháp lí thì chủ sở hữu có được cấp sổ đỏ hay không?

Có một số trường hợp mặc dù không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng vẫn được cấp sổ đỏ, bao gồm:

1.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ hợp pháp nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông – lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

Điều kiện trong trường hợp này, nếu chủ sở hữu đất không có giấy tờ qui định theo luật thì phải đảm bảo các điều kiện sau đây thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có vi phạm pháp luật về đất đai như phạt vi phạm hành chính,…
  • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi mà hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống;
  • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia quá trình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản, làm muối tại những vùng có kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.
  • Được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, lâu dài và là đất không có tranh chấp với các hộ liền kề hoặc những người cùng sử dụng chung mảnh đất đó.

Khi đủ các điều kiện nêu trên thì hộ gia đình, cá nhân có thể làm hồ sơ yêu cầu ủy ban nhân dân cấp sổ đỏ. Ngoài ra, trong trường hợp này, hộ gia đình, cá nhân sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

2.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ hợp pháp nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

Điều kiện được cấp sổ đỏ khi không có giấy tờ trong trường hợp này bao gồm có:

– Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất mà không có vi phạm pháp luật về đất đai

– Đất được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2000

-Đất được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp

-Đối với trường hợp đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nằm trong nơi có quy hoạch của nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì để được cấp sổ đỏ thì đất đó phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị, xây dựng điểm dân cư nông thôn. Việc xác định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành

Xem thêm:

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636