THỦ TỤC GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU MỚI NHẤT

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là thủ tục pháp lý mà cá nhân, tổ chức thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm để nhãn hiệu đã đăng ký được tiếp tục bảo hộ thêm 10 năm tiếp theo kể từ ngày nộp đơn. Việc gia hạn văng bằng bảo hộ sẽ giúp cho nhãn hiệu được tiếp tục bảo vệ toàn diện, tránh khỏi sự xâm phạm.

Thời điểm nộp đơn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là khi nào?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên. Tuy nhiên không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ xin Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm những gì?

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ ( theo mẫu)
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
  • Giấy uỷ quyền (trường hợp người nộp đơn là người được uỷ quyền)
  • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn.

Quy trình xử lý hồ sơ Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Cục sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

  • Nếu đơn không có thiếu xót, Cục SHTT ra quyết định ra hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ. Đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
  • Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn. Nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

+ Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng;

Trên đây là những thông tin tư vấn liên quan đến việc Gia hạn văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu. Liên hệ Luật Vạn Thành theo Hotline 0941.35.3636 để được tư vấn miễn phí!

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636