Browsing Tag

bồi thường đất ở khi thu hồi đất như thế nào

BỒI THƯỜNG ĐẤT Ở KHI BỊ THU HỒI

Bồi thường đất ở là chính sách của nhà nước đối với việc thu hồi đất ở mà người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo qui định của pháp luật  1.Bồi thường thiệt hại về đất Trường hợp thu hồi hết hoặc…
Đọc thêm...
Hotline tư vấn
0941.35.3636