GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Hiện nay, vì nhiều lí do khách quan mà có một số doanh nghiệp phải tiến hành giải thể doanh nghiệp. Đây là việc doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại, đồng thời chấm dứt tư cách pháp nhân của mình. Theo qui định mới nhất của Luật doanh nghiệp thì việc giải thể phải đảm bảo các điều kiện nhất định. Do đó, các doanh nghiệp đang có ý định hoặc chuẩn bị giải thể thì cần lưu ý một số vấn đề dưới đây

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo qui định tại điều 201 của Luật doanh nghiệp 2014 thì giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp, bao gồm có:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thu hồi có thể do quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Để được chấp thuận việc giải thể doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
  • Doanh nghiệp không trong quá trình đang giải quyết tranh chấp với tòa án hoặc cơ quan trọng tài;
  • Đối với trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì người quản lí doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ cùng với doanh nghiệp.

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636