KHI NÀO ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT?

Theo qui định của pháp luật thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền liên quan đến đất. Bao gồm: chuyển nhượng đất, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Vậy, để thực hiện các quyền nêu trên cần có các điều kiện dưới đây:

1. Khi chuyển nhượng đất cần có sổ đỏ

Trong các trường hợp thì khi tiến hành chuyển nhượng đất hoặc cho thuê, thừa kế,.. thì chủ sở hữu bắt buộc phải có sổ đỏ. Trừ trường hợp là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thừa kế quyền sử dụng đất không được cấp sổ đỏ nhưng được thực hiện các quyền chuyển nhượng đất, tặng cho,..theo qui định của pháp luật.

2. Đất chuyển nhượng không có tranh chấp

Điều kiện để đất được phép chuyển nhượng đất, cho thuê, thừa kế,… là đất đó đang không trong quá trình có tranh chấp. Đất không đang giải quyết tranh chấp giữa những người cùng chung quyền sở hữu, giữa chủ sở hữu với các hộ liền kề hoặc giữa chủ sở hữu với nhà nước,…

3. Quyền sửdụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Trong một số trường hợp, đất của chủ sở hữu được liệt kê vào danh sách để kê biên thi hành án thì quyền sử dụng đất đó sẽ không được thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng đất hoặc chuyển đổi, cho thuê,…

Vì bản chất khi đó, quyền sử dụng đất sẽ được đưa ra xử lí để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tài chính hoặc nghĩa vụ khác của chủ sở hữu.

4. Trong thời hạn sử dụng đất

Tùy từng loại đất mà sẽ có thời hạn sử dụng khác nhau. Do đó, điều kiện để chủ sở hữu được phép thực hiện các quyền nêu trên là đất vẫn còn trong thời hạn sử dụng hợp pháp.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng đất, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Xem thêm: 

 

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636