Một số lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là một vấn đề mà các nhà khởi nghiệp vô cùng quan tâm. Bởi tên doanh nghiệp chính là nét riêng để phân biệt được doanh nghiệp này và doanh nghiệp khác, là một trong những yếu tố sẽ gắn liền với thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Phân loại tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp gồm có 3 loại cơ bản: Tên viết bằng tiếng việt, tên viết bằng tiếng anh và tên viết tắt.

Trên thực tế doanh nghiệp thành lập trên lãnh thổ Việt Nam và chịu sự điều chỉnh của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam thì không nhất thiết phải có cùng lúc cả 3 loại tên trên. Thông thường doanh nghiệp có thể chỉ đặt tên viết bằng tiếng việt hoặc cả tên viết bằng tiếng việt và tên viết bằng tiếng anh.

Cấu tạo của tên tiếng việt gồm 2 thành tố: Tên loại hình và tên riêng

  • Tên loại hình là các tên: Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.
  • Tên riêng là tên đặt theo sở thích của thành viên thành lập doanh nghiệp nhưng không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã được đăng ký trước đó.

Một số lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp không được đặt tên đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã được đăng ký trước đó. Cụ thể:

+ Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên công ty đã đăng ký;

+ Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên công ty đã đăng ký bởi ký hiệu “&”;

+  Tên viết tắt của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của công ty đã đăng ký;

+  Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của công ty đã đăng ký;

+  Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của công ty đó, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký;

+ Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của công ty đã đăng ký;

+ Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của công ty đã đăng ký bằng các từ “miền bắc”, “miền nam”, “miền trung”, “miền tây”, “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng.

Trên đây là tư vấn của Luật Vạn Thành Quý khách hàng còn thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636