Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

      Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là khái niệm không quá xa lạ trong mắt tất cả mọi người, nhất là khi gắn liền với hoạt động thành lập và sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp nhất định. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu cặn kẽ về vấn đề này. Để Luật Vạn Thành chúng tôi tìm hiểu cùng các bạn qua bài viết này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo khoản 2 đến khoản 7 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

–  Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

–  Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

–  Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

–  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

–  Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Người đại diện theo pháp luật thông thường của các loại hình doanh nghiệp

– Đối với doanh nghiệp tư nhân: là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

– Đối với công ty hợp danh là các thành viên hợp danh.

– Đối với công ty TNHH 1 thành viên : Nếu là doanh nghiệp là do tổ chức làm chủ thì người đại diện pháp luật là Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên; nếu do cá nhân làm chủ thì là chủ tịch công ty hoặc giám đốc, tổng giám đốc( được thuê)

– Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên có  thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu Điều lệ công ty có quy định.

– Đối với công ty cổ phần: có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật, do Điều lệ công ty quy định cụ thể về số lượng và chức năng của họ.

Nếu Quý khách hàng  vẫn còn những thắc mắc về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, vui lòng liên hệ ngay Luật Vạn Thành để được tư vấn miễn phí.

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636