Browsing Tag

thủ tục chuyển nhượng đất

KHI NÀO ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT?

Theo qui định của pháp luật thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền liên quan đến đất. Bao gồm: chuyển nhượng đất, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Vậy, để thực hiện các quyền nêu trên cần có các điều kiện dưới đây: 1. Khi chuyển nhượng đất cần có sổ đỏ Trong các trường…
Đọc thêm...
Hotline tư vấn
0941.35.3636