Browsing Tag

tài sản trên đất có được bồi thường không

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại khác nhau mà nhà nước có các mức bồi thường thiệt hại khác nhau. Đối với các công trình không phục vụ đời sống sinh hoạt trực tiếp của cá nhân, hộ gia đình thì khi nhà nước thu hồi đất mà buộc các công trình này phải tháo dỡ, dẫn đến việc không đảm bảo tiêu chuẩn thì được bồi thường theo qui định của pháp luật. 1.Bồi…
Đọc thêm...
Hotline tư vấn
0941.35.3636