Browsing Tag

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp với sự phát triển thực tế của công ty. Sau khi được chuyển đổi thì công ty cũ bị chấm dứt tồn tại. Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích, cũng như các trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi. Các hình thức chuyển đổi loại hình…
Đọc thêm...
Hotline tư vấn
0941.35.3636