THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ MỚI NHẤT NĂM 2019

Quyền tác giả đang là những quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, của chủ sở hữu quyền tác giả cần được bảo vệ. Khi các sản phẩm trí tuệ của con người ngày một ra đời nhiều hơn, đem lại những lợi ích lớn hơn thì việc nguy cơ bị xâm phạm ngày một gia tăng. Vì thế, việc Đăng ký quyền tác giả để bảo vệ là rất cần thiết. Dưới đây Luật Vạn Thành sẽ hướng dẫn về Thủ tục đăng ký quyền tác giả theo quy định mới nhất của pháp luật Sở hữu trí tuệ.

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Lưu ý: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

  • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả 

Lưu ý: Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

 II. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

  • Nơi tiếp nhận hồ sơ Đăng ký: Cục Bản quyền tác giả
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Hiện nay, Luật Vạn Thành đang có nhiều dịch vụ ưu đãi đối với khách hàng, đặc biệt khi Đăng ký bảo hộ Quyền tác giả, tư vấn, hỗ trợ khác liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Quý khách vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Vạn Thành theo Hotline: 0941.35.36.36 để được tư vấn chi tiết và báo giá dịch vụ.

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636