Browsing Tag

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

CÁC LOẠI NHÃN HIỆU PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

Nhãn hiệu chính là dấu hiệu quen thuộc mà chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều trên các bao bì sản phẩm, tên biển cửa hàng. Tại Việt Nam, hiện nay, cùng với tính chất, chức năng khác nhau, mà nhãn hiệu được phân hoá thành một số loại khác nhau để dễ dàng phân biệt. Bài viết này Luật Vạn Thành sẽ nêu ra đặc điểm riêng biệt của từng loại nhãn hiệu…
Đọc thêm...
Hotline tư vấn
0941.35.3636