Thủ tục tách thửa tại Hà Nội mới nhất năm 2019

Thủ tục tách thửa tại Hà Nội là một thủ tục hành chính công được thực hiện một cách phổ biến tại các cơ quan đăng ký đất đai. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ khi tiến hành thủ tục tách thửa như thế nào thì không phải ai cũng biết rõ.

Chính vì vậy, trong bài viết này Luật Vạn Thành sẽ cung cấp những thông tin mới nhất năm 2019 để thuận tiện cho bà con khi có nhu cầu tách thửa tại Hà Nội

Thủ tục tách thửa tại Hà Nội mới nhất năm 2019

1. Thành phần hồ sơ tách thửa tại Hà Nội

Hồ sơ tiến hành thủ tục tách thửa tại Hà Nội gồm:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

c) Sơ đồ kỹ thuật thửa đất trước và sau khi tách thửa

2. Trình tự thủ tục thực hiện tách thửa tại Hà Nội

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa tại cơ quan đăng ký đất đai.

Bước 2:

Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm

a) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

b) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thủ tục tách thửa khi chuyển một phần quyền sử dụng đất

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất, người sử dụng đất liên hệ với cơ quan đăng ký đất đai để kiểm tra điều kiện tách thửa đất, thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện tách thửa đất thì Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có văn bản hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện công chứng hoặc chứng thực Hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Quá trình trích đo địa chính thửa đất phát hiện thực tế sử dụng đất có sự sai lệch về hình thể, kích thước, diện tích so với Giấy chứng nhận đã cấp, nếu được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm thì Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin về diện tích thửa đất trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận mới nếu người sử dụng đất có nhu cầu.

Xem thêm:

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636