Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nào cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nhà bạn do Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp nhưng nhà một người bạn cách đó chỉ vài chục mét lại do UBND quận cấp giấy chứng nhận?

Nếu bạn đã từng thắc mắc một câu hỏi tương tự, thì có lẽ bài viết dưới đây chắc chắn sẽ là một sự lý giải không thể hợp lý hơn dành cho bạn?

Xem thêm:

>> Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hiện nay, tại Hà Nội có 03 cơ quan thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gằn liền với đất, gồm:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc:

a) Cấp cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước (trừ trường hợp Cán bộ, công nhân viên được cơ quan, tổ chức giao đất làm nhà ở hoặc bàn giao nhà ở sau khi thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên trên đất được UBND Thành phố giao trước ngày 01/7/2004 mà chưa được cấp  thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định nhưng không vi phạm chỉ giới đường đỏ đã được công bố, cắm mốc. Trường hợp vi phạm chỉ giới đường đỏ (tại thời điểm xét cấp Giấy chứng nhận) thì chỉ cấp Giấy chứng nhận cho diện tích đất, diện tích công trình xây dựng bên ngoài chỉ giới đường đỏ.); cấp  cho cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại thành phố Hà Nội.

b) Cấp cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:

b1) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b2) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp Giấy chứng nhận theo uỷ quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đối với các trường hợp ủy quyền nêu trên, Văn phòng Đăng ký đất đai được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp  lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và môi trường); công nhận bổ sung diện tích vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Xem thêm:

>> Thủ tục sang tên sổ đỏ mới nhất năm 2019

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636