Hồ sơ công bố bao bì thực phẩm nhập khẩu

1. Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 38/2012/NĐ – CP được Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2012 quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010.

– QCVN 12-4.2015-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh ATTP đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

– QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp
Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/8/2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

– QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại

– QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su.

2. Đối tượng thực hiện:

Các cá nhân, tổ chức thực hiện việc nhập khẩu bao bì thực phẩm để “kinh doanh, buôn bán” trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

3. Thành phần hồ sơ công bố bao bì nhập khẩu:

a) Bản công bố hợp quy

b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, theo đó, đối với một sản phẩm bao bì cụ thể sẽ có các chỉ tiêu tương ứng.

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng

đ) Kế hoạch giám sát định kỳ

e) Báo cáo đánh giá hợp quy

g) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000

4. Quy trình thực hiện:

Đối với thủ tục công bố bao bì nhập khẩu, quy trình sẽ được thực hiện như sau:

– Lập tài khoản tại trang thông tin điện tử quốc gia một cửa

– Khai báo hồ sơ

– Thực hiện công tác nộp phí nhà nước

– Theo dõi quá trình xem xét, thẩm định

– Tiếp nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và thực hiện hướng dẫn sửa đổi bổ sung ( nếu có)

– Tiếp nhận kết quả công bố

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA EMAIL

Tin liên quan
Hotline tư vấn
0941.35.3636